Slobodno zidarstvo o nama

Branislav Nušić

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТРАЖИОЦА О ПРИНЦИПИМА И МОГУЋНОСТИМА ПРИЈЕМА У МАСОНСКУ ЛОЖУ

Поштовани Господине, изразили сте жељу да приступите Масонском Братству, те стога сматрамо да је потребно да Вас информишемо, у битним цртама, о суштини и циљевима постојања Масонске Организације.
1. Сврха и смисао постојања Слободно Зидарског Реда, како се другачије назива Масонска Организација, је да човеку у модерном друштву, као и кроз историју до данас, покаже пут ка духовном и моралном усавршавању.Тражи се ослобађање појединца од предрасуда и самозадовољства и изграђивању позитивних снага у сваком од нас.
Код Масона се цени само поузданост карактера и беспорочност моралног становишта.Међу члановима треба да влада верно пријатељство,уз толерантно усаглашавање разлике у мишљењима које у спољашњем свету људе раздвајају.
Слободно Зидарсво, користећи традиционалне Ритуалне Радове, сједињује мушкарце који стреме ка продубљивању духа и очвршћавању карактера.Члан Масонске Организације може бити само онај ко се није огрешио о закон,без обзира на верску припадност, расу, држављанство, политичко опредељење и положај. Није битно шта је неко, него какав је.
Задаци Масона су хуманитарни:љубав према ближњему братство,толеранција, милосрдност и васпитање у том смислу.
Највеће благо сваког Масона је слобода свести, вере и мишљења.
2. У свему живућем и у моралној савести човека,Масон сагледава Божанско деловање засновано на мудрости, снази и лепоти.Ова три основна постулата садржана су у суштини Највишег Бића кога Масони називају Велики Неимар Свих Светова. Слободно зидарство је савез на бази етике.Не заузима становиште у политичким и верским размимоилажењима.Масонско Братство није верска заједница.
Масон воли своју домовину и поштује домовину сваког појединца.
Масонски ред није тајна организација.Она не подстиче никога на акције против Закона и не проширује никакве тајне.У Масонерији нема никаквих ни јавних ни тајних "виших сила".
3. Ми смо сигурни, да ће Ваш пријем у Масонски Ред за Вас представљати добитак у духовном смислу, уколико сте спремни да се озбиљно бавите оним што се од Вас тражи.
Ви ћете философију Масонског реда прихватити уколико сте у стању да своје намере и погледе у оквиру Братства утолико измените, да Вам положај, иметак,порекло и вера – које у спољашњем свету људе раздваја у - не буду критеријуми за оцене ко је какав и колико ко вреди.
4. Масонерији никако није циљ да се уклоне споменуте разлике.Масонство се не меша у питање државног уређења, верских организација и фамилије. Масону је испод части да своје везе користи за остварење приватних интереса. Не очекујте дакле од наше организације никакве привилегије те врсте - могли бисте се дубоко разочарати.
5. Масонска организација од Браће очекује да се међусобно односе са респектом и љубављу и да избегавају несугласице и све проблеме решавају у духу толеранције .
6. Масонска организација позива Браћу да се најстроже држе свечане обавезе ћутања, о формама и обичајима унутар Ложе, коју су дали на пријему у Братски Ланац. Завет ћутања тражи од сваког члана велику дозу самодисциплине, без које једна заједница не може опстати,и кршење тог завета узрокује најстроже дисциплинске мере.
7. Пријем у Масонску Ложу врши се по Старом Древном И Прихваћеном Ритуалу, којем сваки кандидат треба да се преда. Он не садржи ништа што би могло повредити част и понос мушкарца.
8. Обавезе које преузимате уласком у Масонско Братство не косе се са Вашим обавезама према Богу, према властима, према породици, нити се у било ком облику доводи у питање Ваше часно поступање. Ми само тражимо верност Ложи и поштовање дате речи при пријему.
Све ово захтева један одређени део Вашег времена и обавезује вас да редовно суделујете у нашим радовима.

Трошкови пријема износе 145 ЕВРА
Годишња чланарина износи 150 ЕВРА

Молимо Вас да се савесно и одговорно упознате са информацијом, за то ће Вам бити дато довољно времена.После обављања свих формалности бићете благовремено обавештени о исходу Ваше молбе за пријем у Слободно Зидарски Ред.