Slobodno zidarstvo o nama

Branislav Nušić

Loža br. 32 Branislav Nušić Or. Smederevo

7. dana meseca juna 6019. G.:I.:S održan je Inauguracioni Rad na kome je inaugurisan Časni Starešina Br. M.S. Izabrani su i novi Oficiri koji će pomagati Br. M.S. u vođenju Radova nove MG 6019/6020.